Akan Teleteaching Course

Unit 9.3: Prayers - Mpaeb

1. Adide Nhyiraso - The grace before meal

Awurade, ysr wo, aduane a yn nsa aka yi hyira so ma yn, nam w'adom nti. Amen.

2. Awurade mpaeb - The Lord's prayer

Yn agya a wow soro, Wo din h nte. W'ahenne mmra. De wop ny asaase so, snea y soro. Ma yn yn daa aduane nn. Na fa yn aka fri yn, snea yde fri wn a wde yn aka. Na mfa yn nk shw mu; na yi yn fri bne mu: Na wo na ahennie ne tumi ne animuonyam y wo dea daa. Amen.

Translation

Unit-9 Next